February 6, 2019

Tee Radio DJs sumabak sa Clothes Swap Challenge


Tee Radio DJs sumabak sa Clothes Swap Challenge

Yung sasabak ang DJs sa Clothes Swap Challenge Hahaha. Kanino kaya mapunta ang mga suot nila?

Read

February 6, 2019

Tee Radio DJs sumabak sa Translate That Song English – Tagalog


Tee Radio DJs sumabak sa Translate That Song English – Tagalog

Makayanan kaya ng ating mga DJ ang challenge na Translate That Song English – Tagalog Version

Read