Kinailangan Kong Pumili Pamilya Ko o Boyfriend Ko

10 February 2019 Dear Bebelabs


Hindi naman talaga natin kailangan mamili between your family and someone you love, ang kailangan lang tanggapin nyo pareho ang lahat ng mga mahahalaga at mahal nyo sa paligid nyo. Therefore wala kayong magiging problema and wala kayong masasaktan.


Share